Profile

DZ RS ravnokar soglasno sprejel Zakon o ratfikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah. Ratifika… https://t.co/L2utywij1u

Profile

Od danes pričnejo veljati novosti na področju Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Katere, lahko p… https://t.co/X6auRBo5II

Profile

17. 3. 2018 začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. N… https://t.co/DrKMQlkebS