Profile
@vladaRS
Vlada Republike Slovenije

Sprejeli smo spremembe načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Večina programov bo namenjenih sp… https://t.co/qQHtWYl3Of

Profile

Ekonomsko socialni svet je dal zeleno luč za začetek javne razprave o predlogih sprememb pokojninske zakonodaje in… https://t.co/75WgFSvgVY

Profile
@vladaRS
Vlada Republike Slovenije

Potrdili smo Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada R… https://t.co/7JM4VUfsfQ